PSYCHOLOG


Zadaniem pomocy psychologicznej w interwencji kryzysowej jest pomoc klientowi w powrocie do równowagi przedkryzysowej oraz poprawa jakości życia i funkcjonowania społecznego. Pracujemy z osobami zgłaszającymi się do ośrodka, doświadczającymi kryzysu życiowego związanego z:

 • doznaniem przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej;
 • przeżywaniem utraty bliskiej osoby;
 • doświadczaniem trudności małżeńskich lub partnerskich;
 • sytuacją choroby swojej lub kogoś bliskiego;
 • problemami w życiu zawodowym: mobbing, wypalenie zawodowe, utrata pracy, przejście na emeryturę;
 • problemami wychowawczymi i/lub konfliktami z dorosłymi dziećmi;
 • utratą sensu życia

PSYCHOLODZY CCIK:

 • Maja Wyremblewska
  Psycholog, psychoterapeuta, asystent psychodramy. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadząc terapie indywidualne i grupowe oraz szkolenia. Swoje prace regularnie superwizuje.
  Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz odbywając staż w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach.
  Obecnie prowadzę grupę terapeutyczno-rozwojową „Kadr z mojego życia”. Spotkania odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 16.30. Najbliższe spotkanie 13.03.2017.
 • Dominika Miedzińska-Golczyk
  Psycholog, pedagog, socjoterapeuta. O swój rozwój zawodowy dbam uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach np. z zakresu interwencji kryzysowej, psychoonkologii, terapii zaburzeń lękowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na oddziale psychiatrycznym i oddziale opieki paliatywnej. Pracuję z dorosłymi w różnych sytuacjach życiowych. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne, grupy, warsztaty.
 • Katarzyna Rozpondek
  Psycholog. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jestem w trakcie realizacji kursu w szkole „Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok” – Szkoła specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu i wolontariatu. Regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje.

KONTAKT: tel. 34/ 366-31-21