11 Maj

2015.05.11 – Projekt „Biofeedback”

11 maja nasze Stowarzyszenie zawarło umowę z Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback.  Współpraca między Laboratorium a Stowarzyszeniem została nawiązana w ramach Projektu „Utworzenie i wyposażenie Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback” w budynku  Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i będzie obejmowała okres od 11.05.2015 do 11.05.2016.

Zakres współpracy pomiędzy Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej a Instytucją objętą patronatem obejmuje w szczególności współpracę w zakresie:

1) Możliwości nieodpłatnego korzystania ze sprzętu FlexComp, ProComp, eyetrackera, profesjonalnego symulatora nauki jazdy na terenie Laboratorium przez pracowników oraz wychowanków Instytucji objętej patronatem.

2) Wykonywania  w pomieszczeniach Laboratorium nieodpłatnych badań QEEG, diagnozy i wskazań terapeutycznych do treningu Biofeedback.

3) Nieodpłatnego korzystania z porad specjalistów należących do interdyscyplinarnego zespołu Laboratorium tj. psychologów, terapeutów, informatyków, neurologów w zakresie:

– obsługi sprzętu Biofeedback,

– zaleceń terapeutycznych

– konsultacji trudnych przypadków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt Biofeedback

 

06 Maj

Poszukiwany Kucharz/Kucharka :)

kucharz_głownyCzęstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej poszukuje osoby na stanowisko Kucharz/Kucharka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Młodzieży Uzależnionej na 1/2 etatu. Warunek – aktualna książeczka sanepidowska.

Kandydatury prosimy kierować telefonicznie pod numerem: 34 363 97 54 w godzinach dopołudniowych

05 Maj

II Międzyośrodkowy Bieg im. Marka Kotańskiego

poznan-bieg-uliczny-w-luboniuW dniu 06.09.2015 po raz kolejny odbędzie się II Międzyośrodkowy Bieg im. Marka Kotańskiego. „Biegnę po trzeźwe życie”. W tym dniu zostaną zorganizowane trzy biegi: Maraton, dziesiątka i kilometr dla dzieci.

Osoby, które chcą wziąć udział w biegu – proszone są o wcześniejsze zgłaszanie swoich kandydatur na adres mailowy osrodek@cztps.eu

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.

04 Maj

Nowa edycja „FreD w Częstochowie”

fred-goes-net-logo01 czerwca 2015 roku rusza nowa edycja  zadania „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych.” – FreD w Częstochowie.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna.