12 sie

Nowy konkurs w programie korekcyjno-edukacyjnym

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zaprasza do składania ofert w ramach konkursu prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, w celu wyłonienia dwóch osób do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

09 sie

Ruszyły nowe projekty

WOLĘ GRAĆ NIŻ BRAĆ

Projekt „Lepiej Grać niż Brać” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie.

Działania skierowane są do grup dzieci i młodzieży, które wychowują się w niekorzystnych warunkach rozwojowych, pochodzących z rodzin ubogich, dotkniętych wieloma czynnikami ryzyka. Projekt wzbogaci realizowane przez placówkę działania skierowane do naszych podopiecznych tj. dzieci i młodzieży przychodzącej na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także sporadycznie kontaktujących się z placówką, bądź przebywających na podwórkach w okolicach świetlicy tzw. dzieci ulicy i podopiecznych przebywających w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Bardo”.

RODZINA BEZ UZALEŻNIEŃ

Projekt „Rodzina bez Uzależnień” współfinansowany jest przez Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach.

Realizowany będzie w okresie od dnia 01.07.2016 do 31.12.2016 r.

Program ten stanowi uzupełnienie oferty dla dzieci i młodzieży pn. „Pomagamy Dzieciom Poznawać Świat bez Narkotyków”. Program ma na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. Podstawowymi beneficjentami zadania są młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz rodzice, którzy czują się bezradni wobec zachowań swoich dzieci.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

  • socjoterapia, terapia pedagogiczna;
  • grupy rozwoju osobistego;
  • zajęcia edukacyjne i warsztatowe z zakresu problemów uzależnień;
  • konsultacje i poradnictwo;
  • rodzinne zajęcia rekreacyjno – edukacyjne;
  • zajęcia ogólnorozwojowe i sportowe dla dzieci i młodzieży.
08 sie

Bieg im. Marka Kotańskiego 2016

W ramach realizowanego przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zadania publicznego pod nazwą „Biegnę po trzeźwe życie” w dniu 08. 10. 2016 r. odbędzie się III Bieg im. Marka Kotańskiego tj. maraton (42,180 km), bieg na 10 km oraz kilometrowy bieg dla najmłodszych.
W trakcie biegu na miejscu startu czyli przy Hali Sportowej Częstochowa na ul. Żużlowej odbędzie się piknik – zabawy dla najmłodszych, występy grup tanecznych, malowanie buzi itp.
Nasi podopieczni już trenują ale również uczestniczą w warsztatach edukacyjno – profilaktycznych, których celem jest dostarczenie wiedzy na temat środków psychoaktywnych oraz poszerzenie umiejętności poszukiwania alternatywnych form spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem na treningi biegowe.

Zapraszamy na 08. 10. 2016 r. do wspólnego biegania. Więcej szczegółów o warunkach uczestnictwa na stronie www.biegkotanskiego.cztps.eu

Projekt  jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.