22 lis

Dzień pracownika socjalnego

W dniu 21 listopada b.r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie z okazji dnia pracownika socjalnego.

dzien_pracownika_socSpotkanie było okazją do uhonorowania zwycięzców konkursów „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor Ewa Lichterowicz, na której ręce przekazano serdeczne podziękowania (List Prezydenta Miasta zob.) dla Kierownika i Wychowawców Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” za wypełnianie misji niesienia pomocy młodym mieszkańcom naszego miasta.

18 lis

Kultura-Przeciw-Przemocy

Dnia 14.11.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się debata pn. Kultura Przeciw Przemocy, zorganizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Uczestników powitała dyrektor stowarzyszenia Ewa Lichterowicz. Debatę otworzył prezydent miasta Ryszard Stefaniak a prowadziły ją Dominika Miedzińska – Golczyk i Maja Wyremblewska z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Read More

02 lis

Nabór na stanowisko superwizora

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizując zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – SUPERWIZORA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zobacz