29 gru

Ważna informacja

Informujemy, że od 02 stycznia 2017 r. Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci PIKUŚ będzie czynny w godzinach 9.00 – 18.00.

13 gru

Informacja o zakończeniu naboru na superwizora

Informujemy, że w dniu 30 listopada b.r. zakończono nabór i została wybrana oferta na stanowisko superwizora, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak” /zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ/ w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.