24 maj

Zapraszamy na drugą debatę

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej i Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki,

zapraszają na II debatę dot. zjawiska przemocy w środowisku

 Kultura / Przeciw / Przemocy

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Celem debaty jest wieloaspektowe, wielowymiarowe spojrzenie na zjawisko przemocy i agresji.

Debata odbędzie się dnia 21.06.2017 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w sali złotej Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie ul. Focha 19/21 – zobacz program debaty