09 sie

„Lepiej grać niż brać”

Od lutego 2017 roku nasze Stowarzyszenie realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Lepiej grać niż brać”, które jest skierowane do grup dzieci i młodzieży i ma na celu ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. W ramach projektu odbywają się: treningi piłki nożnej, wyjścia na pływalnię, lodowisko, salę zabaw, kręgielnię, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na temat środków psychoaktywnych  i umiejętności poszukiwania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku i jest finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowa.

Miejsce realizacji zadania: Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki” 42-200 Częstochowa, ul. Bardowskiego 60, tel. 34 371 09 30.

09 sie

Kontranet 2017

Z radością informujemy, że od 1 lipca 2017 r. w naszym Ośrodku realizowany jest program KONTRANET 2017 współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
cztpsW ramach programu nasi podopieczni mają możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, doradcą finansowym. Ponadto odbędzie się szereg warsztatów, zajęć edukacyjnych dot. uzależnień niechemicznych.

ministerstwo_cztps