22 cze

Programy profilaktyczne

Od kwietnia 2018 roku CzTPS realizuje kolejne programy profilaktyczne, finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy:

  • FRED w ramach zadania „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych”
  • „Pomagamy dzieciom poznawać świat bez uzależnień”
  • „Fajny ze mnie dzieciak”

Read More

22 cze

Program Dożywiania „PAJACYK”

pah

 

 

22 czerwca 2018 r. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zawarło umowę z Polską Akcją Humanitarną i tym samym zostało włączone do Programu Dożywiania PAJACYK, polegającego na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego. Dzięki temu akcją dożywiania zostanie objętych 50 podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” w okresie wakacji letnich w roku 2018. Celem programu PAJACYK jest: Read More

20 cze

Walne zebranie członków CZTPS

Dnia 07.06.2018r. odbyło się Walne zebranie członków Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej (CZTPS). Było to zebranie wyborcze. Został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia i komisja rewizyjna.

ZARZĄD :

Przewodniczącą Zarządu CZTPS – Lilianna Ociepa Kaźmirek,

wiceprzewodnicząca -Małgorzata Długosz,

sekretarz- Karolina Rakocz,

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Gęsiarz – przewodniczący

Janina IIlić- wiceprzewodnicząca

Artur Szymocha – członek