28 gru

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla naszych policjantów oraz dla Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Częstochowie.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej zawitali częstochowscy policjanci i zostawili pod choinką 🙂 dary dla podopiecznych CCIK w postaci ubrań, zabawek oraz słodyczy.

Dziękujemy!!!

28 gru

Życzenia świąteczne

Gdy rozbłyśnie na choince

światło piękne, wyjątkowe,

gdy zapachnie już makowiec,

słodkie nuty kolędowe….

Więc życzenia wnet składamy

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

a na Nowy Rok caluśki

moc uśmiechu i radości !

Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej,

pracownicy i podopieczni Stowarzyszenia

27 gru

Laur Pomocy Społecznej dla CZTPS

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej otrzymało „Laur Pomocy Społecznej’ za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy odebrały podczas uroczystości w Miejskim Ratuszu Przewodnicząca Zarządu CZTPS Lilianna Ociepa-Kaźmirek oraz Dyrektor CZTPS Ewa Lichterowicz.