01 lut

Debata edukacyjna

W dniu 29.01.2019 r. w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Częstochowie przy ul.Rejtana 7b odbyła się Debata edukacyjna pod nazwą „Nowe środki psychoaktywne- nowe sposoby terapii dla dzieci i młodzieży”.

Debata była objęta patronatem Senatora RP Ryszarda Majera. Uczestniczyli w niej również: dyrektor ds medycznych Śląskiego OW NFZ Piotr Nowak, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, przedstawiciel stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Częstochowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół współpracujących z Ośrodkiem, policja oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń z terenu Częstochowy działających na rzecz osób uzależnionych.

Debata pogłębiła naszą wiedzę na temat środków psychoaktywnych, kolejni prelegenci przybliżyli nam jakie spustoszenia wywołują środki psychoaktywne, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego młode osoby sięgają po te środki, jak zaburzenia rozwojowe wpływają na możliwość uzależnienia. Kierownik Ośrodka Karolina Rakocz zwróciła uwagę na konieczność szukania nowych metod i narzędzi, które uwzględniając deficyty pacjentów pomogą im radzić sobie z problemami życiowymi bez wspierania się środkami psychoaktywnymi. Read More