08 lut

Nowe zadanie publiczne CZTPS

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w terminie od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r. realizuje zadanie publiczne „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Zadanie jest realizowane w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie i jest finansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.