15 Gru

Spotkanie liderów Partnerstwia Aktywności Lokalnej

W środę 13.12.2017 r. w Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej odbyło się kolejne spotkanie partnerów działających w Partnerstwie Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

W spotkaniu uczestniczyli zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Ryszard Stefaniak, IMG_9196Pani Bożena Szecówka Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Cz-wy, Pani Małgorzata Mruszczyk dyrektor MOPS Częstochowa, przedstawiciele instytucji i organizacji partnerskich. Podsumowano roczne działania w ramach Porozumienia. Pan Ryszard Stefaniak podziękował tym organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w ramach partnerstwa.

Spotkanie połączone było z oficjalnym otwarciem części budynku CCIK wyremontowanej po pożarze. Dyrektor CzTPS Pani Ewa Lichterowicz złożyła podziękowania dla osób i IMG_9170instytucji, które pomogły CCIK uporać się ze skutkami pożaru i które uczestniczyły w bezpośredniej pomocy, głównie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, dzięki któremu zostały wyremontowane zniszczone pomieszczenia.

Przyjemnym akcentem na zakończenie spotkania było otrzymanie przez CzTPS od MOPS świątecznego prezentu, jakim jest nowy telewizor do świetlicy.

Jawo