22 cze

Program Dożywiania „PAJACYK”

pah

 

 

22 czerwca 2018 r. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zawarło umowę z Polską Akcją Humanitarną i tym samym zostało włączone do Programu Dożywiania PAJACYK, polegającego na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego. Dzięki temu akcją dożywiania zostanie objętych 50 podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” w okresie wakacji letnich w roku 2018. Celem programu PAJACYK jest:

1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich.

2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski.

3. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.

„Program jest realizowany w ramach programu Dożywiania Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej”.