27 lis

16 dni przeciwko przemocy

W dniach 25 listopada do 10 grudnia 2018 r. w Częstochowie trwa międzynarodowa kampania pod hasłem ,,16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej zaprasza wszystkie osoby potrzebujące wsparcia i pomocy a młodzież  zapraszamy na konsultacje psychologiczne dla nieletnich (za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej).

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Pełny program ,,16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” można znaleźć na Portalu Polityki Społecznej Miasta Częstochowy pod linkiem http://pps.czestochowa.pl/page/16-dni-bez-przemocy,215/