27 gru

Laur Pomocy Społecznej dla CZTPS

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej otrzymało „Laur Pomocy Społecznej’ za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy odebrały podczas uroczystości w Miejskim Ratuszu Przewodnicząca Zarządu CZTPS Lilianna Ociepa-Kaźmirek oraz Dyrektor CZTPS Ewa Lichterowicz.