21 paź

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna Przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z subregionów województwa wielkopolskiego.