18 gru

Kobiety kobietom

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej wspierało swoimi działaniami Kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć współorganizując 26 listopada debatę „Kultura (przeciw) przemocy”  oraz 9 grudnia organizując wydarzenie „Kobiety kobietom. Krótki wykład o przemocy i pomocy”.

Podczas wydarzenia psycholog Dominika Miedzińska-Golczyk i adwokat Magdalena Długosz-Kowalska poprowadziły wykład dla kobiet.