16 cze

Walne zebranie członków CZTPS

Dnia 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy
ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie odbędzie się Walne zebranie członków CZTPS.