02 paź

Wsparcie dla Interwencji Kryzysowej

Dnia 30 września w Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej gościliśmy Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pana Rafała Kusala.

Pracownicy CCIK otrzymali profesjonalne wyposażenie plecaków potrzebnych do pracy w terenie w sytuacjach katastrof masowych i innych zdarzeń losowych. Dziękujemy!