STOWARZYSZENIE


Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej powstało i zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Częstochowie 14 lutego 1994 r. z inicjatywy osób, którym bliskie i znane były problemy dzieci i młodzieży. Grupa ta chciała zmienić trudną rzeczywistość dzieciaków, dorastających wśród narastającej narkomanii, prostytucji, przemocy domowej.

Pierwszym i długoletnim przewodniczącym Zarządu Głównego był Krzysztof Piotr Badora, dzięki którego zaangażowaniu, determinacji i umiejętności pracy w zespole możliwe było powstanie i rozwijanie działalności Towarzystwa. Już w roku jego powstania został zorganizowany cykl szkoleń: Studium Profilaktyki Uzależnień – program edukacyjny w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym dewiacjom społecznym pt.”Wychowawca-Pośrednik-Przewodnik”. Udział w nim wzięli psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni oraz inne osoby, które widziały potrzebę rozwoju swoich umiejętności i integrację środowiska pomagającego dzieciom i młodzieży.

Z przeszkolonych osób dobrano kadrę wychowawców do pracy w powołanych placówkach: Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego dla Młodzieży Uzależnionej.