ZARZĄD


Zarząd Stowarzyszenia

Przewodnicząca: LILIANNA OCIEPA-KAŹMIREK
Wiceprzewodnicząca: Małgorzata DŁUGOSZ
Sekretarz: Karolina RAKOCZ

Komisja Rewizyjna

Krzysztof GĘSIARZ – przewodniczący
Janina IIlIĆ- wiceprzewodnicząca
Artur SZYMOCHA – członek

Zespół Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej

Dyrektor Stowarzyszenia – EWA LICHTEROWICZ.
Główna Księgowa – MARTA KUCHARSKA.
Kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Przystanek Bardo” – LILIANNA OCIEPA-KAŹMIREK.
Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień – KAROLINA RAKOCZ.
kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” – KATARZYNA KRAUZE.