ZARZĄD


Zarząd Stowarzyszenia

Przewodnicząca: Liliana OCIEPA-KAŹMIREK
Wiceprzewodnicząca: Małgorzata DŁUGOSZ
Sekretarz: Karolina RAKOCZ

Komisja Rewizyjna

Krzysztof GĘSIARZ – przewodniczący
Janina IIlIĆ- wiceprzewodnicząca
Paulina JESIONOWSKA – członek

Zespół Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej

Dyrektor Stowarzyszenia – Ewa LICHTEROWICZ
Główna Księgowa – Marta KUCHARSKA
Kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Przystanek Bardo” – Liliana OCIEPA-KAŹMIREK
Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień – Karolina RAKOCZ
kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” – Ewa LICHTEROWICZ