POMAGAMY DZIECIOM


Celem głównym programu jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych .

Program zawiera cykl zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, warsztatowych i indywidualnych, które mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego młodych osób zagrożonych narkomanią i innymi uzależnieniami.

Program zakłada, że nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w   trudnych sytuacjach, wzrost   poczucia własnej wartości, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów interpersonalnych, nabycie umiejętności zachowań asertywnych i zachowań zdrowotnych pozwoli dzieciom funkcjonować w środowisku bez sięgania po narkotyki.

Dofinansowany z budżetu :

logo_kbpn03aslaskie._pozytywna_energia          um_cz-wa