FreD

plakat_fredNa terenie miasta Częstochowa działa program wczesnej interwencji FreD. Program Fred jest skierowany do młodych osób które zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu, naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych, oraz używających takich substancji jak opiaty.

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

  • przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
  • stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
  • zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.

Jeśli w efekcie  rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

Realizacja programu

Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia :

  • konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
  • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
  • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
  • praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
  • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
  • ewaluacja zajęć.

Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.