KONTRANET


logoOd 1 lutego 2013 r. w Ośrodku dla Młodzieży Uzależnionej prowadzonym przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizowany jest program „KONTRANET” . Program ma na celu uzupełnienie oferty ośrodka o program opieki i terapii dla osób uzależnionych behawioralnie. W szczególności skupimy się na problemie patologicznego używania komputera. To jak wynika z badań najczęstsze uzależnienie dzisiejszej młodzieży. Będziemy również przekazywać wiadomości z zakresu innych uzależnień behawioralnych.

Przede wszystkim beneficjenci programu będą mogli wziąć udział w warsztatach umiejętności społecznych. Planujemy przeprowadzić warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, mechanizmów uzależnienia oraz spędzania czasu wolnego, itp. Tematyka warsztatów będzie odpowiadała na zapotrzebowanie beneficjentów. Dla wszystkich pacjentów ośrodka przeprowadzimy szereg zajęć edukacyjno – informacyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych. Zajęcia te będą miały na celu pokazania jak dużym zagrożeniem dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych mogą być uzależnienia behawioralne.

Ze wsparcia z zakresu zachowań uzależniających będą mogli wziąć udział rodzice adresatów programu. Raz w miesiącu psycholog będzie udzielał im porad na tematy związane z uzależnieniami niechemicznymi. Dodatkowo w ośrodku raz w miesiącu będzie dyżurował prawnik, doradca finansowy oraz pracownik socjalny. Wymienieni specjaliści będą udzielać porad o charakterze edukacyjnym.

„KONTRANET” będzie realizowany do końca bieżącego roku.

Program jest finansowany przez:

logo_kbpn03a