FAJNY ZE MNIE DZIECIAK

„Fajny ze mnie dzieciak”

to projekt sfinansowany w 2018 r. przez Gminę Miasta Częstochowy, realizowany w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej„ LUDKI Z BLASZANEJ BUDKI”.

Działanie są skierowane do grup dzieci i młodzieży w wieku 7- 12 lat, około 15 osób, najbardziej trudnych i zaniedbanych, z którymi inne formy pracy nie sprawdzają się, które nie są gotowe uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych oferowanych przez stacjonarne placówki. Kierujemy je do dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę Ostatni Grosz i Raków. Życie podwórkowe naraża ich na rożnego rodzaju zagrożenia – przemoc, przestępczość i uzależnienia.

Celem głównym działania jest dotarcie do dzieciaków oraz nawiązanie z nimi relacji, przyjaźni i wspólne spędzanie czasu z korzyścią dla nich w aspektach: poznawczym, wychowawczym, edukacyjnym, rozwojowym, emocjonalnym. Działania nakierowane są na reintegrację i włączenie dzieci do różnego rodzaju aktywności, które są powszechnie dostępne i mają charakter rekreacyjny, sportowy oraz edukacyjny, z których dzieci te wcześniej nie korzystały. Dzieci mogą zaistnieć z nieznanej im dotychczas strony, osiągnąć sukces i podnieść zachwiane poczucie własnej wartości.

Realizatorzy działania – pedagodzy ulicy są dla nich pomostem z niepatologicznym światem i najczęściej jedynymi dorosłymi, z którymi potrafią się porozumieć, do których zwracają się o pomoc w rozwiązaniu problemów.

W ramach zadania realizowane są:

działania podwórkowe: spotkania z dziećmi pedagogów ulicznych, gry i zabawy ruchowe, terenowe, podwórkowy grill, słodkie poczęstunki, zajęcia sportowe, organizacja czasu wolnego. Celem jest reintegracja, uczenie współpracy, samodzielności, rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie sposobów atrakcyjnego, spędzania czasu wolnego w bezpieczny sposób.

wyjścia na basen, kręgielnię, sale zabaw, do kina, inne. Działania przełamujące ich izolację społeczną poprzez zabieranie ich w małych grupkach poza dzielnicę zamieszkania do miejsc, do których dostęp jest im
z różnych względów utrudniony Podczas takich „zajęć” dzieci są w stanie poznać i nauczyć się powszechnie obowiązujących norm, a także skorygować własne niepożądane zachowania.