INTERNETOWA PORADNIA KRYZYSOWA

Jeżeli:

  • doświadczasz przemocy, hejtu, nierównego traktowania, dyskryminacji lub jesteś świadkiem takiej sytuacji;
  • potrzebujesz informacji, gdzie możesz zwrócić się o pomoc;
  • przeżywasz kryzys i potrzebujesz porady, wsparcia,

napisz do Internetowej Poradni Kryzysowej: pomoc@cztps.eu

Nie musisz samodzielnie radzić sobie z problemem. Napisz do nas – razem zastanowimy się nad możliwymi rozwiązaniami wyjścia z sytuacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Poradni :

REGULAMIN INTERNETOWEJ PORADNI KRYZYSOWEJ

1. Internetowa Poradnia Kryzysowa, zwana dalej Poradnią, jest poradnią mailową działającą w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Poradnia jest prowadzona w ramach realizacji zadania publicznego Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7B”, dofinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowę. 

2. Pomocy udzielają wykwalifikowani specjaliści z zakresu interwencji kryzysowej. Możesz liczyć na ich wiedzę i wsparcie oraz rzetelne informacje na temat miejsc, w których możesz uzyskać pomoc.

3. Korzystanie z Poradni jest darmowe.

4. Osoby korzystające z Poradni mają zagwarantowaną dyskrecję i anonimowość. Nie trzeba podawać danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu). Zespół Interwentów dochowuje tajemnicy zawodowej i nie udostępni przekazanych przez Ciebie informacji osobom trzecim.

5. Do nawiązania kontaktu z Poradnią niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz konta e-mail. Dla ułatwienia wzajemnego kontaktu należy używać tego samego adresu e-mail i nie zmieniać go w czasie korespondencji.

6. Pomoc udzielana w odpowiedzi na e-maile to:
– dostarczenie porady, wsparcia,
– udzielenie informacji do jakich instytucji można zwrócić się o pomoc w danej sytuacji problemowej,
– informowanie o prawach i możliwościach prawnych osoby doświadczającej dyskryminacji, przemocy oraz świadka takich zjawisk.

7. Pisząc do Poradni postaraj się możliwie dokładnie opisać swoją sytuację, określić czego potrzebujesz. To pomoże lepiej zrozumieć Twoją sytuację i problem, z którym się zwracasz.

8. Odpowiedzi będą udzielane na adres mailowy, z którego nawiążesz kontakt z Poradnią, najszybciej jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 48 godzin , o ile nie wystąpią usterki techniczne i/lub inne wypadki losowe, które uniemożliwią jej udzielenie w wyznaczonym terminie i które są niemożliwe do przewidzenia. Prosimy Cię o zrozumienie w tej kwestii.

9. Kontakt z Poradnią jest z założenia kontaktem krótkoterminowym (Poradnia nie prowadzi psychoterapii), w związku z czym przyjmuje się odpowiedź na maksymalnie 5 maili od osoby zwracającej się do Poradni. Część problemów ma charakter głębszy i ich rozwiązanie wymaga bezpośredniego kontaktu ze specjalistą.

10. Każda osoba jest traktowana w taki sam sposób bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie, religię, orientację seksualną.

11. Nawiązanie kontaktu z Poradnią jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.