PROJEKTY


PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE:

  • Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów,osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „kontranet”, który jest realizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.
    Jak podaje Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii: Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez KBds PN”.

 

logo_unia

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE: