PSYCHOLOG


Zadaniem pomocy psychologicznej w interwencji kryzysowej jest pomoc klientowi w powrocie do równowagi przedkryzysowej oraz poprawa jakości życia i funkcjonowania społecznego. Pracujemy z osobami zgłaszającymi się do ośrodka, doświadczającymi kryzysu życiowego związanego z:

  • doznaniem przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej;
  • przeżywaniem utraty bliskiej osoby;
  • doświadczaniem trudności małżeńskich lub partnerskich;
  • sytuacją choroby swojej lub kogoś bliskiego;
  • problemami w życiu zawodowym: mobbing, wypalenie zawodowe, utrata pracy, przejście na emeryturę;
  • problemami wychowawczymi i/lub konfliktami z dorosłymi dziećmi;
  • utratą sensu życia

KONTAKT: tel. 34/ 366-31-21