GRUPY WSPARCIA


Zapraszamy do CCIK (Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej) ul. Rejtana 7b na grupę wsparcia dla osób, które chcą porozmawiać, posłuchać, albo po prostu pobyć z kimś, kto go rozumie. KONTAKT: tel. 34/ 366-31-21

8759

  • Grupa wsparcia dla osób przeżywających żałobę: spotkania w 1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00
  • Grupa wsparcia dla ofiar przemocy: spotkania dwa razy w miesiącu (w czwartki) w godzinach 16.00-18.00.  Celem grupy jest pomoc w powrocie do równowagi psychicznej, przeciwdziałanie wtórnej traumatyzacji oraz odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie samooceny.
  • Grupa rozwojowa dla osób samotnych: spotkania raz w miesiącu (środy). Celem grupy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz występowaniu zaburzeń lękowych i depresyjnych u osób samotnych. Zajęcia odbywają się na terenie CCIK oraz poza nim.
  • Grupa terapeutyczno – rozwojowa „Kadr z mojego życia”: spotkania raz w miesiącu (drugi poniedziałek miesiąca). Prowadzący: Maja Wyremblewska. W ramach spotkań uczestnicy wspólnie oglądają film tematyczny i dyskutują o nim. Celem grupy jest poprawa komunikacji międzyludzkiej, nauka nawiązywania kontaktów interpersonalnych, aktywizacja osób z problemami lęku społecznego oraz nauka spędzania wolnego czasu.