GRUPY WSPARCIA


Zapraszamy do CCIK (Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej) ul. Rejtana 7b na grupę wsparcia dla osób, które chcą porozmawiać, posłuchać, albo po prostu pobyć z kimś, kto go rozumie. KONTAKT: tel. 34/ 366-31-21

8759

  • Grupa wsparcia dla ofiar przemocy: spotkania dwa razy w miesiącu (w czwartki) .  Celem grupy jest pomoc w powrocie do równowagi psychicznej, przeciwdziałanie wtórnej traumatyzacji oraz odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie samooceny.
  • Grupa rozwojowa dla osób samotnych: spotkania dwa razy w miesiącu (czwartki). Celem grupy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz występowaniu zaburzeń lękowych i depresyjnych u osób samotnych.

Dodaj komentarz