HOSTEL

canstock15586123


Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej zapewnia możliwość udzielenia schronienia w Hostelu w sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny.

Zadaniem Hostelu jest udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, przemoc domowa, alkoholizm sprawcy przemocy domowej).

Osoby korzystające ze schronienia w hostelu mają oferowaną pomoc psychologiczną. Mogą uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych i grupowych w celu szybkiego powrotu do równowagi psychologicznej. KONTAKT: tel. 34/ 366-31-21

Dodaj komentarz