PORADNICTWO RODZINNE


Działania realizowane na rzecz klientów:

1. Przeprowadzanie interwencji kryzysowych dla osób przeżywających kryzysy osobiste, małżeńskie i rodzinne.

2. Udzielanie pomocy małżeństwom i rodzinom w rozwijaniu umiejętności budowania prawidłowych kontaktów międzyosobowych w ramach profilaktyki rozwodów, realizowanych poprzez:

  • porady i konsultacje z zakresu poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego,
  • mediacje,
  • zajęcia psychoedukacyjne z zakresu psychologii komunikacji.

3. Wspieranie rodziców i wychowawców w pełnieniu rol rodzicielskich i wychowawczych poprzez:

  • porady i konsultacje pedagogiczne,
  • organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców” w ramach profilaktyki przemocy, poprzez korektę postaw przemocowych wobec dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  • prowadzenie grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych.

4. Pomoc rodzicom i wychowawcom w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego życia w małżeństwie i rodzinie poprzez:

  • porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
  • organizowanie zajęć psychoedukacyjnych.

5. Pomoc  rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich i innych poprzez prowadzenie mediacji.

6. Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, dotyczące sposobów radzenia sobie z problemem uzależnienia i współuzależnienia i kierowanie na terapię do wyspecjalizowanych ośrodków.

7. Prowadzenie interwencji telefonicznych.

8. Współpraca ze specjalistami z innych ośrodków.

Dodaj komentarz