KONTAKT


Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B,
tel/fax 34 363 97 54
e-mail: biuro@cztps.eu

NIP 949-12-77-594

Nr konta: Bank PKO S.A. II O/Cz-wa   18 1020 1664 0000 3102 0165 0829

Mapka rejtana

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B,
tel/fax 34 363 97 57,
e-mail: osrodek@cztps.eu

Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Ludki z Blaszanej Budki”
42-200 Częstochowa,  ul Bardowskiego 60
tel. 34 371 09 30,
e-mail: swietlica@cztps.eu

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo”
42-200 Częstochowa,  ul Bardowskiego 27B lok. 13/14
tel. 34 328 62 72,
e-mail: bardo27@cztps.eu

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
42-200 Częstochowa, ul.Rejtana7b
tel.34/366-31-21,
e-mail: ccik@cztps.eu