WITAMY NA STRONIE CZTPS

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, w skrócie CZTPS, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

WESPRZYJ NAS !

  • Nr konta: Bank PKO S.A. II O/Cz-wa 18 1020 1664 0000 3102 0165 0829
  • NIP 949-12-77-594

Prowadzimy działalność wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży.
Młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, uzależniona od środków psychoaktywnych znajdzie w naszych placówkach pomoc wykwalifikowanych terapeutów.

Udzielamy wsparcia oraz interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Prowadzone przez nas placówki to: