WITAMY NA STRONIE CZTPS

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest Organizacją Pożytku Publicznego i prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzimy działalność wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży.
Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych znajdzie w naszych placówkach pomoc terapeutów posiadających wymagane kwalifikacje.

Udzielamy wsparcia oraz interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Prowadzone przez nas placówki to:

ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.