Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień

Ośrodek prowadzi terapię długoterminową 9-12 miesięczną dla młodzieży w wieku 13-19 roku życia uzależnioną od substancji psychoaktywnych. W tym czasie prowadzone są zajęcia terapeutycznej w formie grupowej, warsztatowej oraz zindywidualizowana praca z terapeutą prowadzącym. Ośrodek jest koedukacyjny. Dysponujemy 26 miejscami w pokojach 3 i 4 osobowych. Na terenie placówki młodzież ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej na każdym etapie edukacji.

Praca terapeutyczna w ośrodku oparta jest o społeczność terapeutyczną z wykorzystaniem metody dialogu motywującego. W ostatnim czasie dokonaliśmy wiele zmian w programie merytorycznym ośrodka, min. zrezygnowaliśmy z tzw. „dociążeń”. Ponadto realizujemy szereg zajęć dla pacjentów. W ośrodku odbywają się warsztaty z komunikacji, asertywności, nawrotów, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz motywacji. Ważną sprawą jest również rozwój fizyczny pacjenta. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do koszykówki, piłki siatkowej, mini boisko do piłki nożnej. W posiadaniu mamy stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków, 5 kajaków i rowery. Jesteśmy organizatorami Międzyośrodkowego Biegu im. Marka Kotańskiego.

Ośrodek umiejscowiony jest w pobliżu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co owocuje licznymi wycieczkami, rajdami rowerowymi i spływami kajakowymi. Po zakończeniu terapii pacjent może zostać objęty programem postrehabilitacyjnym w ramach hostelu, który funkcjonuje przy Ośrodku.

W szczególny sposób traktujemy współpracę z rodziną pacjenta. Uznajemy ją za niezwykle ważny aspekt w terapii uzależnień. Wyszliśmy z założenia, że tylko poprawnie funkcjonująca rodzina zdecydowanie zwiększa szanse dziecka na zerwanie z nałogiem. Przy przyjęciu dziecka do ośrodka wymagamy od rodziców deklaracji o współpracy i uczestniczenia w naszym programie terapii rodzin. Realizowany program zakłada regularne, raz w miesiącu dwudniowe spotkania w ośrodku (sobota, niedziela).

Uwaga!!

Zgłoszenia osób na leczenie przyjmowane są pod numerem telefonu: 

telefon stacjonarny :  34 363 97 57 – czynny całodobowo
telefon komórkowy:   730 483 874  – czynny w godzinach 800 – 2000
—————————————————————————————————————-

KONTAKT:

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B,
tel./fax 34 363 97 57
e-mail: osrodek@cztps.eu
https://www.facebook.com/osrodekdlamlodziezyuzaleznionej/

Nr konta: Bank PKO S.A. II O/Cz-wa 18 1020 1664 0000 3102 0165 0829

WIĘCEJ INFORMACJI:

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Każdy podatnik (osoba fizyczna, także rozliczająca się podatkiem liniowym) może przekazać 1,5 % podatku dochodowego na rzecz Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które jest organizacją pożytku publicznego.

Aby przekazać 1,5 % podatku dochodowego trzeba obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1,5 % od tego podatku.

Wypełniając deklarację PIT 36 lub PIT 37 na ostatniej stronie należy wypełnić wniosek o przekazanie 1,5 % podatku wpisując nazwę organizacji (Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej),nr KRS 0000134139 oraz kwotę stanowiącą 1,5 % należnego podatku.

KADRA OŚRODKA

Ewa Lichterowicz – dyrektor Stowarzyszenia
Kinga Krzyżanowska- Wesołowska – kierownik ośrodka – specjalista terapii uzależnień
Patrycja Siwek – psychiatra
Zbigniew Woszczyna – specjalista terapii uzależnień
Ryszard Passon – instruktor terapii uzależnień
Monika Graczykowska – psycholog
Michał Wójcik – specjalista terapii uzależnień
Monika Mrozik – specjalista terapii uzależnień
Barbara Rychter – specjalista terapii uzależnień
Renata Syguda – specjalista terapii uzależnień
Danuta Powroźnik – pielęgniarka
Marta Kucharska – księgowa
Barbara Dziagacz – kucharka