„Wolę bez”

slaskie._pozytywna_energia

W Ośrodku dla Młodzieży Uzależnionej realizowany jest program „Wolę bez”. Jest on skierowany dla osób, które ukończyły terapię w ośrodku,a w szczególności dla tych które mieszkają w ośrodkowym hostelu oraz ich członków rodzin.

W ramach programu odbywają się cotygodniowe spotkania grupy wsparcia oraz warsztaty umiejętności. Adresaci programu mają też możliwość indywidualnych rozmów z terapeutami lub z psychologiem. Z programu korzystają też członkowie rodzin osób po ukończonej terapii. Mają oni możliwość skorzystania z indywidualnych rozmów z terapeutą lub psychologiem.

Ważną częścią programu są wyjścia integracyjne. Do tej pory byliśmy razem na kręglach oraz na kartingach. Planujemy jeszcze wyjście do kina oraz na tor kartingowy.

Korzystanie z programu jest całkowicie bezpłatne.

Wszyscy realizatorzy programu biorą udział w superwizji.

Program jest współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.