Lepiej Grać niż Brać

Projekt „Lepiej Grać niż Brać” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie.

Działania skierowane są do grup dzieci i młodzieży, które wychowują się w niekorzystnych warunkach rozwojowych, pochodzących z rodzin ubogich, dotkniętych wieloma czynnikami ryzyka. Projekt wzbogaci realizowane przez placówkę działania skierowane do naszych podopiecznych tj. dzieci i młodzieży przychodzącej na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także sporadycznie kontaktujących się z placówką, bądź przebywających na podwórkach w okolicach świetlicy tzw. dzieci ulicy i podopiecznych przebywających w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Bardo”.

logo_poz_energia