ZASADY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA

Podstawą przyjęcia jest skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry lub psychiatry.

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci od 13 do 20 roku życia, uzależnione od substancji psychoaktywnych (w tym od narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu).

  1. Procedura przyjęcia rozpoczyna się od telefonicznego kontaktu z ośrodkiem pod numerem telefonu 34/363 97 57 lub 730 483 874 (Kierownik Ośrodka) i wpisaniem osoby zgłaszającej się na listę oczekujących. W ciągu dwóch tygodni rodzic/opiekun prawny albo pełnoletni pacjent winien jest poinformować o uzyskaniu skierowania do placówki.
  2. Telefonicznie pacjenta zgłasza jego rodzic lub opiekun prawny, później wymagany jest telefoniczny kontakt pacjenta z terapeutą dyżurującym.
  3. W trakcie rozmowy telefonicznej przekazane są najważniejsze informacje na temat regulaminu ośrodka oraz zbierany wstępny wywiad diagnostyczny.
  4. Pacjent podczas przyjęcia nie może być pod wpływem substancji psychoaktywnych, na przyjęciu nie są wykonywane testy w kierunku obecności metabolitów narkotyków w organizmie.
  5. Pacjenci, którzy ukończyli 16 rok życia nie posiadający sądowego nakazu muszą wyrazić zgodę na leczenie w ośrodku.
  6. Przyjmowani są pacjenci w normie intelektualnej.

Uwaga!!! Nie przyjmujemy dziewcząt w ciąży oraz osób z współistniejącymi chorobami psychicznymi.

WYBIERAJĄC SIĘ DO NASZEGO OŚRODKA:

Weź ze sobą !Nie zabieraj !
ostatnie wypisy ze szpitalilaptopa
karty informacyjnekonsoli
zalecenia lekarskietelefonu
zażywane leki, na co najmniej pierwszą dobę pobytuiWatch’a
buty sportoweodtwarzacza MP3
obuwie na zimęodżywek dla kulturystów
klapki pod prysznicleków nie przepisanych przez lekarza
zeszytsubstancji psychoaktywnych
kąpielówkitelewizora
dobry humorsłodyczy, kosmetyków zawierających alkohol
gotowość do zmianynoża