Zarząd CZTPS

Zarząd Stowarzyszenia

Przewodnicząca: Lilianna OCIEPA-KAŹMIREK
Wiceprzewodnicząca: Małgorzata DŁUGOSZ
Sekretarz: Karolina RAKOCZ

Komisja Rewizyjna

Krzysztof GĘSIARZ – przewodniczący
Janina ILIĆ– wiceprzewodnicząca
Paulina JESIONOWSKA – członek

Zespół Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej

Dyrektor Stowarzyszenia – Ewa LICHTEROWICZ
Główna Księgowa – Marta KUCHARSKA
Kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Przystanek Bardo” – Lilianna OCIEPA-KAŹMIREK
Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień – Karolina RAKOCZ
Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” – Urszula SATALECKA