Fajny ze mnie dzieciak (II edycja)

Zadanie: Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizuje w 2019 roku w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Częstochowy „FAJNY ZE MNIE DZIECIAK”.
Program jest skierowany do grup dzieci i młodzieży w wieku 7- 12 lat, zamieszkujących dzielnicę Ostatni Grosz i Raków. Życie podwórkowe naraża ich na różnego rodzaju zagrożenia – przemoc, przestępczość i uzależnienia. Celem działania jest dotarcie do dzieciaków oraz nawiązanie z nimi relacji, przyjaźni i wspólne spędzanie czasu.
W ramach zadania będą realizowane:
• działania podwórkowe: spotkania z dziećmi pedagogów ulicznych, gry i zabawy ruchowe, terenowe, podwórkowy grill, słodkie poczęstunki, zajęcia sportowe, organizacja czasu wolnego.
• wyjścia na basen, kręgielnię, sale zabaw, do kina, inne.