Częstochowski Telefon Zaufania

Adresatami telefonu zaufania są mieszkańcy Częstochowy – osoby cierpiące, dotknięte życiowymi dramatami, przeżywającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Osoby, które mają myśli samobójcze, chcą przerwać stosowaną wobec nich przemoc, wykorzystywanie seksualne, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys. Osoby przeżywające trudne sytuacje – osobiste, rodzinne, zdrowotne, związane m.in. z uzależnieniem, chorobą psychiczną, przemocą w domu czy w szkole, potrzebujący bezpieczeństwa oraz poszerzenia wiedzy z obszarów egzystencjalnych, etycznych, społecznych, erotycznych, seksualnych, zdrowotnych.

z telefonu stacjonarnego: 192-88

z telefonu komórkowego: 34 192 88

Zadanie jest finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy.