Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej* jest placówką całodobową czynną we wszystkie dni tygodnia.

Podstawowym celem działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia.

Pomoc świadczona przez Centrum skierowana jest do mieszkańców miasta Częstochowy znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób po próbach samobójczych i ich rodzin, osób przeżywających utratę kogoś bliskiego, osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą), osób przeżywających trudności małżeńskie lub partnerskie, rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi , osób przeciążonych psychicznie, osób żyjących w stanie przewlekłego stresu, osób obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń doświadczonych klęską żywiołową lub katastrofą.

Problemy w jakich udzielamy pomocy:

 • konflikty rodzinne
 • przemoc ekonomiczna
 • problemy małżeńskie
 • utraty okołoporodowe
 • zdrada
 • utrata bliskiej osoby
 • problemy partnerskie
 • problemy w życiu zawodowym
 • samobójstwa, autoagresja
 • problemy wychowawcze
 • przemoc domowa
 • uzależnienia
 • agresja, współuzależnienia
 • przemoc seksualna
 • bezrobocie
 • przemoc fizyczna
 • wypadki, katastrofy
 • przemoc psychiczna
 • żałoba

Co zrobić aby skorzystać z pomocy CCIK?

Aby skorzystać z pomocy należy osobiście bądź telefonicznie zgłosić się do CCIK
(tel. 34 366 31 21, 726 386 838, ul. Rejtana 7 b Częstochowa).

Podczas pierwszego spotkania interwent kryzysowy udzieli Państwu wsparcia i zaproponuje najlepszą formę pomocy, jaką może być np. cykl spotkań przeprowadzonych przez interwenta lub innego pracownika CCIK: psychologa, terapeutę uzależnień, terapeutę rodzinnego. Interwent może także zaproponować udział w grupach wsparcia funkcjonujących na terenie CCIK bądź poza nim. W sytuacjach nagłych możemy również zaproponować schronienie w Hostelu lub przekierować do innej instytucji mogącej udzielić najlepszej dla Państwa pomocy.

Rozmowa z naszym interwentem jest pierwszym krokiem dla każdej osoby szukającej u nas pomocy i chcącej z niej skorzystać!!!

W naszym Centrum działają:

 • GRUPY WSPARCIA
 • HOSTEL
 • PORADNICTWO RODZINNE
 • PSYCHOLOG
 • KONSULTANT DS. UZALEŹNIEŃ
 • TELEFON ZAUFANIA

Ciekawe – ARTYKUŁY. zob.

*Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
ul.Rejtana7b
42-200 Częstochowa
tel.: 34 366 31 21, 726 386 838, e-mail: ccik@cztps.eu