Rodzina bez uzależnień

Projekt „Rodzina bez Uzależnień” współfinansowany jest przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Realizowany będzie w okresie od dnia 01.07.2016 do 31.12.2016 r. Program ten stanowi uzupełnienie oferty dla dzieci i młodzieży pn. „Pomagamy Dzieciom Poznawać Świat bez Narkotyków”.
Program ma na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. Podstawowymi beneficjentami zadania są młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz rodzice, którzy czują się bezradni wobec zachowań swoich dzieci.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

  • socjoterapia, terapia pedagogiczna;
  • grupy rozwoju osobistego;
  • zajęcia edukacyjne i warsztatowe z zakresu problemów uzależnień;
  • konsultacje i poradnictwo;
  • rodzinne zajęcia rekreacyjno – edukacyjne;
  • zajęcia ogólnorozwojowe i sportowe dla dzieci i młodzieży.