Adres naszej siedziby


Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
42-200 Częstochowa,ul.Rejtana 7 b
e-mail : biuro@cztps.eu

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest Organizacją Pożytku Publicznego i prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.
Prowadzimy działalność wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży.
Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych znajdzie w naszych placówkach pomoc terapeutów posiadających wymagane kwalifikacje.
Udzielamy wsparcia oraz interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.