Kontakt

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B,
tel./fax: 34 363 97 54
e-mail: biuro@cztps.eu

  • NIP 949-12-77-594
  • Nr konta: Bank PKO S.A. II O/Cz-wa 18 1020 1664 0000 3102 0165 0829

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień

42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B,
tel./fax: 34 363 97 57
e-mail: osrodek@cztps.eu

Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Ludki z Blaszanej Budki”

42-200 Częstochowa, ul. Bardowskiego 60
tel.: 34 371 09 30
e-mail: swietlica@cztps.eu

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo”

42-200 Częstochowa, ul. Bardowskiego 27B lok. 13/14
tel.: 34 328 62 72
e-mail: bardo27@cztps.eu

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej

42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7b
tel.: 34 366 31 21
e-mail: ccik@cztps.eu, pomoc@cztps.eu

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.