Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo”

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo” funkcjonuje od października 2013 roku.

Została uruchomiona w połączonych mieszkaniach. Do dyspozycji dzieci są: cztery pokoje mieszkalne, dwie łazienki, kuchnia z salonikiem i mały pokój wychowawcy.

„Przystanek Bardo” to dom dla 13-stu dzieci, które zostały pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Celem placówki jest nauczenie młodych ludzi samodzielności, pełnienia ról społecznych, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym budżetem.

Do obowiązków dzieci w placówce należy m.in.: sprzątanie, pranie, gotowanie, robienie zakupów. We wszystkich tych czynnościach dzieci mają wsparcie wychowawców. W dni wolne od nauki organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki. Zwiedziliśmy już Warszawę, Kraków, Zakopane, często wyjeżdżamy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

Dzieci uroczyście obchodzą swoje urodziny i święta. W opiece nad dziećmi pomagają nam wolontariusze i darczyńcy.

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo”

kierownik : Lilianna Ociepa-Kaźmirek

ul. Bardowskiego 27b m.13/14
42-200 Częstochowa
tel.: 34 328 62 72, e-mail: bardo27@cztps.eu

Działalność Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Bardo” dofinansowuje Urząd Miasta Częstochowa