Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”

Świetlica socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki” jest placówką wsparcia dziennego i organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1530 do 1930

Dzieci uczestniczące w zajęciach podzielone są na trzy grupy wiekowe. Każda grupa ma określone swoje zasady i dobrane zajęcia do wieku. Dzieciaki korzystają z pomocy w nauce szkolnej (pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje), uczą się tańca, rozwijają umiejętności plastyczne, teatralne.

W trakcie zajęć dzieci mogą zjeść gorący posiłek oraz kanapki i słodycze. Pomagają w przygotowaniu posiłków, uczestniczą również w zajęciach kulinarnych. Przygotowują jadłospisy, listy produktów, pomagają w zakupach i sprzątaniu. Codziennie zajęcia rozpoczynają się spotkaniem na którym dzieciaki określają jak się czują, ile mają energii, jakie mają plany. Na spotkaniach rozwiązywane są konflikty i nieporozumienia.

Każde dziecko świętuje w świetlicy swoje urodziny, w trakcie których może mieć trzy życzenia. Najczęstszym życzeniem urodzinowym jest: „tydzień bez sprzątania”.
W placówce realizowany jest projekt „Pomagamy dzieciom poznawać świat bez narkotyków” dofinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W świetlicy zatrudniona jest wykwalifikowana kadra wychowawców i terapeutów tworząca zespół terapeutyczno – wychowawczy.

  • Kierownik świetlicy mgr Urszula SATALECKA
  • pracownicy: pedagodzy i psycholodzy

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” dofinansowuje Urząd Miasta Częstochowa

Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”
ul. Bardowskiego 60
42-200 Częstochowa
tel. 34 371 09 30, e-mail: swietlica@cztps.eu