Projekty

AKTUALNE

POMAGAMY DZIECIOM POZNAWAĆ ŚWIAT BEZ NARKOTYKÓW. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych. Projekt z jednej strony skupia się na bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży, z drugiej zaś nastawiony jest na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, jako osób wspierających rozwój młodego człowieka.

Grupa bezpośrednich odbiorców to dzieci i młodzież, która wychowuje się w niekorzystnych warunkach rozwojowych, dotkniętych wieloma czynnikami ryzyka, które w konsekwencji prowadzą do nadużywania substancji psychoaktywnych. Są to uczestnicy zajęć prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej Budki” oraz „dzieci ulicy”, podopieczni placówek prowadzonych przez Towarzystwo. Grupą pośrednią odbiorców są rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

ZREALIZOWANE