„Przystanek EMPATIA”

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2022 r., Stowarzyszenie będzie prowadziło placówkę opiekuńczą dla dzieci, pod nazwą Przystanek EMPATIA.