MOLU

Informacje

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień w Częstochowie, w skrócie MOLU – jest stacjonarnym i całodobowym oddziałem terapii i rehabilitacji dla młodzieży (13 – 20 lat)uzależnionej od substancji psychoaktywnych.
Świadczenia medyczne realizowane są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zgłoszenia osób na leczenie przyjmowane są pod numerem telefonu:

  • telefon stacjonarny: 34/363 – 97 – 57 – czynny całodobowo
  • telefon komórkowy (Kierownik Ośrodka Karolina Rakocz): 730 – 483 – 874 – czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00

Ile czasu trwa leczenie?

Czas terapii trwa 12 miesięcy.
W tym czasie prowadzone są zajęcia terapeutycznej w formie grupowej, warsztatowej oraz zindywidualizowana praca z terapeutą prowadzącym.
Po ukończonym okresie terapii istnieje możliwość pozostania na terenie Ośrodka w ramach prowadzonego przez nas Hostelu.

Jak pracujemy?

Praca terapeutyczna w ośrodku oparta jest o społeczność terapeutyczną z wykorzystaniem metody dialogu motywującego. W ostatnim czasie dokonaliśmy wiele zmian w programie merytorycznym ośrodka, min. zrezygnowaliśmy z tzw. „dociążeń”. Leczenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników: specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologa oraz pedagogów (patrz zakładka Kadra). Obok zajęć, takich jak terapia grupowa, indywidualna oraz rodzinna realizujemy szereg zajęć dla pacjentów. W ośrodku odbywają się warsztaty z komunikacji, asertywności, nawrotów, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz motywacji.
W szczególny sposób traktujemy współpracę z rodziną pacjenta. Uznajemy ją za niezwykle ważny aspekt w terapii uzależnień. Wyszliśmy z założenia, że tylko poprawnie funkcjonująca rodzina zdecydowanie zwiększa szanse dziecka na zerwanie z nałogiem. Przy przyjęciu dziecka do ośrodka wymagamy od rodziców deklaracji o współpracy i uczestniczenia w naszym programie terapii rodzin. Realizowany program zakłada regularne, raz w miesiącu dwudniowe spotkania w ośrodku (sobota, niedziela).
Proces leczenia podlega regularnej superwizji.

Jak wygląda życie w ośrodku?

Ośrodek jest koedukacyjny. Dysponujemy 26 miejscami w pokojach 3 i 4 osobowych. Na terenie placówki młodzież ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej na każdym etapie edukacji. W pierwszych miesiącach pobytu odbywa się ona na zasadach indywidualnego nauczania.
Ważną sprawą jest również rozwój fizyczny pacjenta. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do koszykówki, piłki siatkowej, mini boisko do piłki nożnej. Dysponujemy siłownią oraz nieprofesjonalnym studiem nagrań. W posiadaniu mamy stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków, 5 kajaków i rowery. Jesteśmy organizatorami Międzyośrodkowego Biegu im. Marka Kotańskiego (www.biegkotanskiego.cztps.eu).
Ośrodek umiejscowiony jest w pobliżu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co owocuje licznymi wycieczkami, rajdami rowerowymi i spływami kajakowymi. Po zakończeniu terapii pacjent może zostać objęty programem postrehabilitacyjnym w ramach hostelu, który funkcjonuje przy Ośrodku.