CPOW PRZYSTANEK BARDO


Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo” funkcjonuje od października 2013 roku.

Została uruchomiona w połączonych mieszkaniach. Do dyspozycji dzieci są: cztery pokoje mieszkalne, dwie łazienki, kuchnia z  salonikiem i mały pokój wychowawcy.

„Przystanek Bardo” to dom dla 11- dzieci, które zostały pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Aktualnie w placówce przebywa 5 dziewczynek i 6 chłopców ( od 7 do 19 lat). Celem placówki jest nauczenie młodych ludzi samodzielności, pełnienia ról społecznych, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym budżetem.

Do obowiązków dzieci w placówce należy m.in.: sprzatanie, pranie, gotowanie, robienie zakupów. We wszystkich tych czynnościach dzieci mają wsparcie wychowawców.  W dni wolne od nauki organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki. Zwiedziliśmy już Warszawę, Kraków, Zakopane, często wyjeżdżamy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

Dzieci  uroczyście obchodzą swoje urodziny i święta. W opiece nad dziećmi pomagają nam wolontariusze i darczyńcy.

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Bardo”

kierownik : Lilianna Ociepa-Kaźmirek

ul. Bardowskiego 27b m.13/14
42-200 Częstochowa
tel.34/328-62-72, e-mail: bardo27@cztps.eu

Działalność Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Bardo” dofinansowuje Urząd Miasta Częstochowa